НАШИТЕ ТАБЛА СЪС СВЕТОДИОДНИ МОДУЛИ

Тези информационните табла се използват основно за вътрешни табла. Те визуализират ясно и качествено информацията, когато не са изложени на пряка слънчева светлина. Затова са подходящи за монтиране в затворени помещения или отвън на места, които не са пряко осветени от слънцето.

В настоящия момент от този тип табла изработваме и предлагаме такива реализирани със 7-сегментни светодиодни модули. Това са:
- часовници;
- термометри;
- часовник/дата/термометър;
- информационни табла за морски хотели, показващи:
          час, дата, температура на: въздуха, морето и басейна;
- информационни табла за планински хотели, показващи:
          час, дата, температура на въздуха, атмосферно налягане;
- указатели за валутни курсове за банки и обменни бюра.

Таблата се управляват чрез:
- бутони на самото табло;
- радио-дистанционно управление работещо на 433MHz.

Дистанционното създава удобство за управление от голямо разстояние до 100м.

В момента такива табла сме монтирали в много хотели по нашето Черноморие.

По долу са показани част от изработените от нас неща.

ЗА ХОТЕЛИ ...

 

 
 

 

ЗА ОБМЕННИ БЮРА ...