УКАЗАТЕЛ НА ЦЕНИ ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗСТАНЦИИ

Използват се за показване цените на различните петролни продукти.

1
 
 
   

 

Характеристики:

- Височина на цифрите: - 10, 15, 25 см
- Цвят: бял или жълт на черен фон

Приложение:

Бензиностанции, газстанции.